Jura

P 12-19 Seniorførtidspension – meget begrænset arbejdsevne – fleksjob – udviklingsperspektiv

Ved seniorførtidspension skal der alene tages stilling til, om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat i forhold til de erhverv, den pågældende vil kunne varetage, uden at der iværksættes tiltag, der har til formål at udvikle arbejdsevnen.