Økonomi og ledelse

SKATM-2020-18-02. Tab på fordringer, nyt styresignal

Skattestyrelsen har udsendt et nyt styresignal om ændring af praksis for tab på fordringer omfattet af KGL § 14.