Jura, Natur og vandmiljø

Godt nyt til dig, der skal retablere natur: Du bestemmer selv hvordan

Får du et påbud om at retablere natur efter planloven eller naturbeskyttelsesloven, kan kommunen ikke kræve en retableringsplan. Det fremgår af landsretsdom.