Planter, Jura

Regler og anbefalinger til sikker anvendelse af biokul på landbrugsjord

Biokul har mange egenskaber, der kan bidrage positivt ved tilførsel til landbrugsjord. Men biokul kan også indeholde problematiske stoffer som tungmetaller og tjærestoffer. Læs her om risici, anbefalinger og lovgivning i forhold til disse stoffer i biokul.