Jura

Et nyt familieretligt system

Statsforvaltningens opgaver efter den familieretlige lovgivning flyttes til Familieretshuset 1. april 2019.