hero_ensilerede_roer_supplement_grovfoderration

Planter, Kvæg

Ensilerede roer kan være et godt og dyrkningssikkert supplement i grovfoderrationen

Forsøg viser, at ensilerede roer sagtens kan leve op til majsensilagens foderværdi. Og med mere og mere ekstremt vejr kan roerne være et godt supplement, da de bl.a. udmærker sig ved en lang vækst-sæson, som spreder risikoen for ringe udbytte pga. vejrlig.