Natur og vandmiljø, Økonomi og ledelse

Naturtjek giver mere natur på bedrifterne og kan bruges som dokumentation i banken

Undersøgelse viser, at et Naturtjek øger landmandens indsats for biodiversiteten på hans arealer. Flere landmænd har desuden brugt Naturtjekket over for banken som dokumentation for deres naturindsats.