Planter, Kvæg, Svin

Udvikling og variation i gødningskvalitet af afgasset gylle