Økonomi og ledelse

SKATM-2016-11-05. Kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for indkomståret 2016.

SKAT har for indkomståret 2016 beregnet kapitalafkastsatsen til 1 % og rentekorrektionssatsen til 4 %.