Planter, Fjerkræ, Kvæg, Svin

Fosforregler i husdyrgødningsbekendtgørelsen

Harmonireglerne blev ændret fra 1. aug. 2017. Dyreenhedsbegrebet forsvandt, og der blev indført lofter for tilførsel af kvælstof og fosfor. Læs om regler og begreber med særlig fokus på fosfor.