Økonomi og ledelse

SKATM-2019-19-07. Værdiansættelse af erhvervsejendom i dødsbo. Sagkyndig vurdering. Særlige omstændigheder

Afholdelse af 9,1 mio. kr. i renoveringsomkostninger på en hotelejendom vurderet til 28 mio. kr. udgjorde sådanne særlige omstændigheder, at Landsretten imødekom Skattestyrelsens anmodning om at udmelde en sagkyndig vurderingsmand.