Planter

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme i korn

Vurder ud fra bekæmpelsestærsklerne behovet for at bekæmpe svampesygdomme i korn.