Økonomi og ledelse

SKATM-2019-02-01. Ejendomsavance. Begrebet husstand.

Salg af ejerlejlighed var ikke skattefri, da lejligheden ikke havde tjent til bolig for A eller dennes husstand. Fællesbarn var ikke en del af A’s husstand trods fælles forældremyndighed og uanset, at barnet opholdt sig lige meget hos begge forældre.