Gæs

Økologi, Fjerkræ

Vejledning om hold af økologiske slagtegæs

Denne driftsvejledning har til formål at vejlede om økologisk produktion af slagtegæs. Udgangspunktet for de krav og retningslinjer, der gælder for økologisk produktion af gæs, er, at man skal sikre høj dyrevelfærd og sørge for, at dyrenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov er opfyldt i besætningen.