Kvæg

Analyse af foderenheder i kraftfoder er påvirket af forskelle i tørstofbestemmelse mellem laboratorier