Økonomi og ledelse

SKATM-2015-04-03. Vedligeholdelse ctr. forbedring. Lejede lokaler. Ikke fradragsberettigede udgifter til broders virksomhed

Udgifter til renovering og istandsættelse af lejemål 1 1/2 år efter overtagelse blev anset for vedligeholdelse med halvdelen af beløbet. Restbeløbet kunne afskrives over 5 år. Ingen fradrag for udgifter afholdt til broders virksomhed.