Natur og vandmiljø, Planter, Økonomi og ledelse

Hvordan skaber vi økonomi til multifunktionel jordfordeling?

Der er tilskud til gennemførelse af multifunktionel jordfordeling. Der er dog ikke dækning for det værditab, der kan opstå, når jorden skifter status fra landbrugsareal til skov-, natur- eller rekreativt areal. Her kan ekstern finansiering fra selskaber eller fonde måske hjælpe.