Natur og vandmiljø

Stor tilbagegang af danske dagsommerfugle på naturarealerne

På trods af at de mest værdifulde danske naturarealer er beskyttet af både national og international lovgivning, dumper beskyttelsen, når man kigger på arealernes bestande af danske dagsommerfugle.