Økonomi og ledelse

SKATM-2016-13-27. Selskabets køb af konkursramt fordring der var kautioneret af aktionærerne. Maskeret udlodning.

Et selskab var ejet af to 50 % aktionærer. Selskabet solgte pantebreve til den ene aktionær og dennes far. De to aktionærer kautionerede for pantebrevenes værdi. Selskabet tilbagekøbte pantebrevene til overkurs. Aktionærerne blev udlodningsbeskattet.