Natur og vandmiljø

Håndteringen af hydrologi- og klimaeffektberegninger for et Klima-Lavbundsprojekt