Økonomi og ledelse, Natur og vandmiljø

Administrative byrder påvirker landbrugeres vilje til at udtage lavbundsjord