Økonomisk sammenligning af båndsprøjtning/radrensning kontra alm. marksprøjtning

Regnearket (Økonomisk sammenligning af mekanisk og kemisk ukrudtsbekæmpelse i rækkesåede afgrøder) er opdateret den 5.11.2018 med nye priser på planteværn, og anvendelsen af planteværn er justeret.