Kvæg

Analysering og foderværdiberegning af ensilerede eller samensilerede roer

Under ensilering af roer og ved samensilering med andre fodermidler, dannes store mængder flygtige stoffer. Det giver en udfordring ved analyse og foderværdiberegning.
Det giver en udfordring ved analyse og foderværdiberegning. Det er muligt at lave analyser for alle forgæringsprodukterne, men i mange tilfælde vil en beregnet foderværdi, ud fra det friske foder, være næsten lige så godt.