Nyt lovforslag om ægtefællers økonomiske forhold

Med lovforslaget opretholdes hovedelementerne i den gældende ordning. Det gælder også ligedelingsordningen. Nyt er bl.a. begrebet delingsformue, mulighed for at aftale sumsæreje og sumdeling, samt lovfæstede regler om behandling af ægtefællers gæld.