Økonomi og ledelse

SKATM-2019-22-01 Skattefri eller skattepligtig fratrædelsesgodtgørelse?

En afskediget tjenestemand er skattepligtig af en tilkendt godtgørelse på 250.000 kr., idet godtgørelsen var udbetalt i forbindelse med tjenestemandens fratræden. Godtgørelsen blev af Skatterådet ikke anset for at være erstatning for tort, svie og smerte.