Planter

Svensk prognose for angreb af rapsjordlopper i 2020-21

Der forventes et middel til højt bekæmpelsesbehov i Skåne i efteråret 2020, men med variationer mellem marker. I Danmark kan det være anderledes, og forekomsten af rapsjordlopper følges igen via gule fangbakker.