Jura

Fristen for at anmelde sygefravær for selvstændige erhvervsdrivende

Opgørelsen af fraværsdage har betydning for, hvornår en forsikret selvstændig erhvervsdrivende skal anmelde sit sygefravær til kommunen.

Analyse

04. marts 2019

 Opdateret 08. oktober 2019