Økonomi og ledelse

SKATM-2016-13-09. Styresignal. Et indkomstår kan kun omfatte én gang 1. april

SKAT har udsendt et styresignal vedrørende afgrænsningen af ”indkomstår”. Jf. styresignalet, vil et ”indkomstår” fremover ikke kunne ”løbe” hen over 1. april mere end én gang.