Vidensyntese om malkekvægbedrifternes mulighed for at reducere ammoniakbelastningen

Ny rapport fra SEGES belyser muligheder og økonomi i ammoniakreduktion fra malkekvægsbesætninger.