Økonomi og ledelse

SKATM-2019-13-33. Så skal vi måske til at bruge fonde i rådgivningen?

Regeringen har sendt et lovforslag om beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde i høring. Efter lovforslaget bliver overdrager skattefri i relation til en evt. gevinst.