Planter

Gødningsregnskab og den forlængede planperiode

Sådan håndteres husdyr- og handelsgødning, der er modtaget eller anvendt i den forlængede planperiode, i gødningsregnskabet.