Økonomi og ledelse

SKATM-2020-13-26. Skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde

Regeringen har den 26. marts fremsat et lovforslag om skattefri overdragelse af erhvervsvirksomheder til en erhvervsdrivende fond. Forslaget er i overensstemmelse med fondsarbejdsgruppens anbefalinger.