Planter, Øvrige dyr

FAQ om håndtering af minkgylle fra COVID-19 smittede minkbesætninger

Der er særlige krav til håndtering af husdyrgødning fra COVID-19 smittede minkbesætninger. Det har affødt en række spørgsmål, som SEGES har fået afklaret. Læs spørgsmål og svar i artiklen.