Økonomi og ledelse

SKATM-2020-11-08. Udlejning af lejlighed – virksomhedsordningen godkendt trods visse mangler

SKAT nægtede anvendelse af VSO pga. mangler ved opgørelse af indskudskonto og kapitalafkastgrundlag mv. Landsskatteretten godkender anvendelsen af VSO, da der var tale om en udlejningsvirksomhed med meget simple regnskabsforhold.