Planter

Manual for udtagning af jordprøver til bestemmelse af jordens kalk- og næringsstoftilstand

Jordprøver skal udtages og håndteres i henhold til denne vejledning med mindre andet er aftalt med landmanden eller en anden rekvirent.