Jura

Forvaltningsloven og offentlighedsloven – hvilke offentlige og private aktører gælder lovene for?

Læs her om hvilke myndigheder, organisationer, selskaber mv., der er omfattet af de to love.