Økonomi og ledelse

SKATM-2017-13-26. Værdiansættelse af aktier ved fraflytning

En person, der var ejer af unoterede aktier, fraflyttede i 2010 Danmark. I relation til fraflytterbeskatning var hans egen vurdering af aktiernes værdi 1.250.000 kr. SKAT vurderede dem til 150 mio.kr. Landsretten gav SKAT medhold.