Økonomi og ledelse

SKATM-2020-00-02. Ny klagestruktur på skatteområdet fra 1. juli 2020

Klagestrukturen er ændret væsentligt for primært personer og dødsboer. Udgangspunktet bliver herefter, at skatteankenævnene er den eneste klageinstans for disse.

Analyse

03. januar 2020

 Opdateret 10. januar 2020