Jura, Økonomi og ledelse

P 25-21 Arbejdsskade – personskadebegrebet – ulykker efter 1. januar 2020

En personskade sket efter den 1. januar 2020 kan anses som en arbejdsskade, uanset om den er fysisk eller psykisk, og kan være enten af varig eller forbigående karakter. Der er ikke krav om behov for behandling, men personskaden skal have betydning for tilskadekomnes helbredsmæssige tilstand.