Økonomi og ledelse

SKATM-2020-12-01. Andelsforeningers indberetningspligt vedr. udlodninger til andelshaverne. NY indberetningsvejledning

Skatteindberetningslovens § 30 om andelsforeningers indberetningspligt vedr. udlodninger til andelshaverne er blevet fulgt op af en indberetningsvejledning.
Vejledningen gennemgår alle formaliteter vedr. indberetningen, herunder registrering hos Erhvervsstyrelsen.