Økonomi og ledelse

SKATM-2024-13-26. Skattepligtig virksomhedsomdannelse. Medtagne aktiver/passiver og interessefælleskaber.

Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse var ikke overholdt, da der var sket vederlæggelse med andet end aktier eller anparter til ejer. Ikke dokumenteret gæld var medtaget i åbningsbalancen.

Analyse

05. juli 2024

 Opdateret 08. juli 2024