Økonomi og ledelse

SKATM-2016-23-08. Seniornedslag. Konkursindkomst medregnes ikke i beregningsgrundlaget for seniornedslag.

Landsskatteretten fandt ikke, at arbejdstidskravet var opfyldt i det år, hvor A blev erklæret konkurs, da konkursindkomsten ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst og derfor ikke tæller med til arbejdstidskravet.