Økonomi og ledelse

SKATM-2020-11-16. Kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for indkomståret 2020

SKAT har for indkomståret 2020 beregnet kapitalafkastsatsen til 0 % og rentekorrektionssatsen til 3 %.