Planter, Økonomi og ledelse

Økonomi i produktion af protein fra græs

Se hvordan økonomien vil være for et bioraffineringsanlæg til produktion af protein fra græs med og uden tilskud til etablering af anlæg.