Økonomi og ledelse

SKATM-2018-26-09. Bortforpagtning ej erhvervsmæssig. Omlægning til egen drift

Selvom bortforpagtning som udgangspunkt er erhvervsmæssig, fandt Landsskatteretten ikke, at driften var rentabel og nægtede fradrag for underskud. Efter omlægning til egen drift blev landbruget anset for erhvervsmæssigt.