Økonomi og ledelse

SKATM-2017-30-29. Momsfrit salg af fast ejendom

En ældre bebygget ejendom kunne sælges momsfritaget, da der efter en konkret vurdering af omstændighederne ved leveringstidspunktet ikke var tilstrækkeligt objektive beviselementer, som kunne medføre, at ejendommen skulle anses som en byggegrund.