Planter, Økonomi og ledelse

Nye krav ved levering af halm til store kraftvarmeværker

Landmænd som leverer halm til værker over 20 MW indfyret biomasse, skal fremover dokumentere at jorden ikke forringes når halmen afsættes, jvf. implementering af EU lovkrav (VE-II-direktiv).