Planter

Vinterrapssorternes modtagelighed for lys bladplet i 2021

Angrebsstyrken for lys bladplet er igen i 2021 undersøgt i ca. 30 vinterrapssorter.