Instruks for kontrol af økologisk jordbrugsproduktion

Interesserede kan læse Landbrugsstyrelsens instrukser til kontrollørerne om kontrollen af de økologiske bedrifter og virksomheder.