Økonomi og ledelse

Ny ferielov - guide til indberetning af feriepenge

Skattestyrelsen har udarbejdet en ny guide til indberetninger, efter at den nye ferielov er trådt i kraft.